Testnevelési és Sportközpont - A tanszék tudományos tevékenysége

A tanszék tudományos tevékenysége:

A Testnevelési és Sportközpont a testnevelő tanárok oktatási tevékenysége, valamint a sportlétesítmények fenntartása, üzemeltetése érdekében megalakított szervezeti egység, amely 2005. december 31-ig önállóan működött, majd a Petz Lajos Egészségtudományi és Szociális Intézet részévé vált. Munkatársai a sport- és egészségtudomány interdiszciplináris összehangolásával a testnevelés tantárgy oktatása mellett, az Egészségtudományi tanszékkel együttműködve vesznek részt a hallgatók egészségi állapotának felmérésére irányuló tudományos programban.

A Testnevelési és Sportközpont kutatási profilja:

  • Az egyetemi tanulmányok megkezdésével minden elsőéves hallgató számára terhelés-élettani (PWC 170 protokoll) szűrésre lehetőséget biztosítunk. Célunk, hogy legalább a hallgatók 5-7%-a részt vegyen a hosszmetszeti felmérésünkön. Az adatok kiértékelése után a hallgató nem csupán morfológiai, fiziológiai és kondicionális képességeiről kaphat képet, de egyben egyéni konzultáció keretében orientációs illetve szakszerű tanácsot is kap a számára javasolt sporttevékenység megválasztásához.
  • Az európai fittségi standardok kidolgozásában való együttműködés és a megállapított szintek beépítése a testnevelési követelményrendszerünkbe.
  • A Széchenyi ESE-ben sportolók edzettségi szintjének tervszerű ellenőrzése.
  • Önkormányzati sportfinanszírozás szerkezeti változásai Magyarországon, összehasonlító elemzés sportban sikeres nagyvárosok körében.

 

A laboratórium eszköz- és műszerparkja folyamatosan bővül. A telemetrikus működésű pulzusmonitor és a hordozható analizátor segítségével már bármely sporttevékenység keringési rendszerre tett hatását tanulmányozhatjuk és így segítséget kapunk az optimális terhelésintenzitás megállapításához. A testösszetétel becslését bioinpedancia elven működő mérőműszerrel és kaliperrel végezzük.

Ügyfélfogadás

Hétfő:

du. 13:30 - 15:00-ig

kedd, csütörtök:

de. 9:00 - 11:30-ig

du. 13:30 - 15:00-ig

szerda, péntek:

          de. 9.00 - 12.00-ig

Galéria

Események

Téli záróvizsga időszak 2018. január 24. 00:00 - 2018. február 2. 23:55
Bejelentkezés 2018. január 25. 06:00 - 2018. február 3. 23:55
Vizsgaidőszak vége 2018. január 27.
Tantárgyválasztás 2018. január 29. 06:00 - 2018. február 3. 23:55
Szenátusi ülés 2018. január 29. 14:00 - 16:00