Tantárgyi követelmények

Az egyetem valamennyi szakán tantervi követelmény írja elő testnevelés tantárgyból a félévi aláírás megszerzését. Az aláírás feltétele a félév elején vállalt követelmény teljesítése.

A tantárgyi követelmények

- úszás (kódja: ts01)
- erőgyakorlat (kódja: ts02)
- aerob állóképesség (kódja: ts03)
- sportági ismeretek (kódja: ts04)


Kategóriákba osztva részletesebben a következők:

1. Úszás

- kezdők: 200 m folyamatosan (tetszés szerinti úszásnemben)
- haladók
-1000 m
- fiúk: 28 perc,
- lányok: 30 perc

A fenti követelmény kiváltható a félév testnevelési óráin összesen 8000 méter (alkalmanként 1000 m) leúszásával.


2. Erőgyakorlat

- fiúk:

- hanyattfekvésből felülés 1 perc alatt 40-szer, vagy folyamatosan 70-szer

- hasonfekvésből törzsemelés 1 perc alatt 70-szer,

-vagy combon fekvés svédszekrényen: törzsemelés vízszintesig 30-szor

- fekvőtámaszban karhajlítás-nyújtás 35-ször, vagy hajlított karú függés 40 másodpercig (EUROFIT teszt)

A követelmény teljesíthető még 10 kondicionáló órán való részvétellel.

- lányok:

- hanyattfekvésből felülés 1 perc alatt 36-szor, vagy folyamatosan 50-szer

- hasonfekvésből törzsemelés 1 perc alatt 60-szor,

- vagy combon fekvés védszekrényen: törzsemelés vízszintesig    20-szor

- térdelőtámaszban karhajlítás-nyújtás 15-ször,

- vagy fekvőtámaszban karhajlítás-nyújtás 10-szer vagy hajlított karú függés 20    másodpercig (EUROFIT teszt)

A követelmény teljesíthető még 10 kardio órán való részvétellel.


3. Aerob állóképességi próba

- fiúk:

- a "Püspökerdei Futóverseny" őszi vagy tavaszi versenynapján az 5600 méteres táv teljesítése 30 perc alatt

-vagy 30 km a félév testnevelés óráin

-vagy EUROFIT 20 m-es ingafutás teszt 90 táv (11. fokozat)

-vagy terheléses vizsgálaton az európai standard szerint "jó" teljesítményszint elérése (VO2 max)

- lányok:

- a "Püspökerdei Futóverseny" őszi vagy tavaszi versenynapján az 5600 méteres táv teljesítése 38 perc alatt

-vagy 30 km a félév testnevelés óráin

-vagy EUROFIT 20 m-es ingafutás teszt 60 táv (8. fokozat),

-vagy terheléses vizsgálaton az európai standard szerint "jó" teljesítményszint elérése (VO2 max)


4. Sportági ismeretek

a., Valamelyik sportjátékban elsajátított játékelemek, taktikai megoldások összehangolt használata játékhelyzetekben, mérkőzéseken.

b., Valamelyik sportág (aerobic, extrém-, küzdő-, vízisport és tánc.....) mozgáselemeinek elsajátítása.

c., Terheléses vizsgálaton az európai standard szerinti "közepes" teljesítményszint (VO2 Max) elérése.

Az a., vagy b., követelmény teljesíthető a félév 10 testnevelési foglalkozásán, vagy házibajnokságon, táborozáson, túrán való részvétellel.

--------------------------------------------------------------------------------

Tudnivalók a tantárgyi követelmények teljesítéséhez:

A követelményeket - félévenként egyet-egyet - tetszőleges sorrendben a képzési időben kell teljesíteni, amit a Testnevelési és Sportközpont az e-leckekönyvben ( NEPTUN rendszerben )„aláírva” bejegyzéssel igazol. Az órarendben rögzített testnevelés foglalkozásokon a testnevelő tanárok részben segítséget nyújtanak a felkészüléshez, részben ellenőrzik a választott követelmény teljesítését. Az a hallgató, aki valamelyik követelményét a negyedik félév végéig nem teljesítette, külön kérésre a TSK vezetőjétől a TVSZ-ben meghatározott szabályozás szerint pótolhatja. A záróvizsgára bocsátás feltétele mind a négy követelmény teljesítése. Ha a hallgató egészségügyi vizsgálatának eredménye azt indokolja, akkor részére a TSK egyéni követelményeket állapít meg, vagy gyógytestnevelési foglalkozást ír elő.

A követelmények alól felmentés, vagy valamelyik követelmény helyettesítése csak szakorvos által kiállított igazolással fogadható el. A igazolást a szorgalmi időszak ötödik hetéig, a teljesítés megkezdésekor kell benyújtani a testnevelő tanárnak.

Az úszás kivételével a tantárgyi követelmények alól mentesül az a hallgató, aki

  • a Széchenyi ESE valamelyik szakosztályának igazolt sportolója, és a félév elismerését edzője javasolja.
  • bármely sportegyesületben versenyszerűen sportol és ezt a szorgalmi időszak folyamán mérkőzés
  • vagy versenyjegyzőkönyvvel a TSK-n igazolja.

Azok a hallgatók, akik a TSK által kínált lehetőségek között nem szereplő sporttevékenységet végeznek, igazolással a TSK vezetőjénél kérhetik a testnevelés követelmény elfogadását.

Ügyfélfogadás

Hétfő és csütörtök:

13:30 - 15:00

Kedd:

9:00 - 11:30-ig

13:30 - 15:00

Szerda:

9:00 - 12:00-ig

Galéria

Események

Munkaszüneti nap (nagypéntek) 2020. április 10.