Testnevelési és Sportközpont - A tanszék tudományos tevékenysége

A tanszék tudományos tevékenysége:

A Testnevelési és Sportközpont a testnevelő tanárok oktatási tevékenysége, valamint a sportlétesítmények fenntartása, üzemeltetése érdekében megalakított szervezeti egység, amely 2005. december 31-ig önállóan működött, majd a Petz Lajos Egészségtudományi és Szociális Intézet részévé vált. Munkatársai a sport- és egészségtudomány interdiszciplináris összehangolásával a testnevelés tantárgy oktatása mellett, az Egészségtudományi tanszékkel együttműködve vesznek részt a hallgatók egészségi állapotának felmérésére irányuló tudományos programban.

A Testnevelési és Sportközpont kutatási profilja:

  • Az egyetemi tanulmányok megkezdésével minden elsőéves hallgató számára terhelés-élettani (PWC 170 protokoll) szűrésre lehetőséget biztosítunk. Célunk, hogy legalább a hallgatók 5-7%-a részt vegyen a hosszmetszeti felmérésünkön. Az adatok kiértékelése után a hallgató nem csupán morfológiai, fiziológiai és kondicionális képességeiről kaphat képet, de egyben egyéni konzultáció keretében orientációs illetve szakszerű tanácsot is kap a számára javasolt sporttevékenység megválasztásához.
  • Az európai fittségi standardok kidolgozásában való együttműködés és a megállapított szintek beépítése a testnevelési követelményrendszerünkbe.
  • A Széchenyi ESE-ben sportolók edzettségi szintjének tervszerű ellenőrzése.
  • Önkormányzati sportfinanszírozás szerkezeti változásai Magyarországon, összehasonlító elemzés sportban sikeres nagyvárosok körében.

 

A laboratórium eszköz- és műszerparkja folyamatosan bővül. A telemetrikus működésű pulzusmonitor és a hordozható analizátor segítségével már bármely sporttevékenység keringési rendszerre tett hatását tanulmányozhatjuk és így segítséget kapunk az optimális terhelésintenzitás megállapításához. A testösszetétel becslését bioinpedancia elven működő mérőműszerrel és kaliperrel végezzük.

Ügyfélfogadás

Kedd, csütörtök:

de. 9:00 - 11:30-ig

du. 13:30 - 15:00-ig

Galéria

Események

Munkaszüneti nap 2018. október 22.
Munkaszüneti nap 2018. október 23.
Elektronikus ZH nap 2018. október 24.
Elektronikus ZH nap 2018. október 26.
Levelező oktatás kontaktóráinak időpontja 2018. október 26. 00:00 - 2018. október 27. 23:00